شرحی بر آموزش

شرحی بر آموزش
  کلاس مقدمات دوبله در موسسه سروش دهه 70   کاردان کار آموزش را بیشتر در حین کار انجام می دهد . به این معنی که تمرین با بازیگران جوان در برنامه های تلویزیونی و گویندگان جوان رادیو را در حین کار موثرتر از تدریس در کلاس می داند . با این حال چندین دوره کلاس آموزش گویندگی ، اجرای تلویزیونی و مقدمات دوبله را در مجموعه سروش و باشگاه …
ادامه مطلب
سبد خرید